Новатио е ефективен инструмент за оптимизиране на процесите по доставка на пратки

Приложение “Диспечер”

Диспечерски модул е подреден логично и с мисъл за лесно използване. Дава ви възможност да създавате и управлявате своите поръчки, да планирате доставки, като имате ясна видимост върху изпълнението и още много функционалности

Уеб базирано, от всяко устройство

Достъпвате до Web базирано приложение от всяко устройство – компютър, таблет, смартфон

Създаване на зони за обслужване

Инструмент за създаване на зони:
* Зони за тарифиране
* Зони за автоматично разпределение на доставки

Изграждане на тарифи

Инструмент за създаване на приходни и разходни тарифи

Автомобили и шофьори

* Въвеждане на тип автомобили с размери
* Създаване и управление профили на шофьори

График на шофьори

Инструмент за съставяне график на шофьори, на база заявени часове за възможност за работа

Управление на поръчки

* Възможност за интеграция * Въвеждане на поръчки * Проследяване на хронология на събития * Контрол на достъпа до информация

Автоматично планиране

Инструмент за автоматично разпеделение на доставки, по видове пратки, транспортни средства и зони

360-градусов контрол

* Контрол в реално време върху всички доставки, налични шофьори и маршрути

Приложение “Шофьор”

Витуален помощник на шофьор – нуждаят ли се вашите шофьори от малко помощ в рутината на ежедневието? Предоставяме ви решение, с което ще повишите ефективността им. Ще доставят пратки, комуникират с клиенти, събират е-подписи. Сведете до минимум решенията, които трябва да взима вашия шофьор

Приложение за шофьор

* Визуализация на поредност от задачи, зачислени за доставка * Видимост върху детайли на пратка – изпращач, тип/размери/тегло, наложен платеж, допълнителни услуги

Известие за доставка

Изпращане на съобщение до получател за предстояща доставка

Упътване до адрес

Навигация до адрес на получател

Възможност за позвъняване

Директен контакт с клиент и диспечер

Приемо-предаване

Дигитални инструменти при приемо-предаване на пратка: * автоматичен статус * Е-подпис * снимка * баркод скенер

Платежен интрумент

Събиране и отчитане на плащания в брой и електронно

Промени при доставка

Управление на промени, разпореждания и отклонения при доставка

Клиентски органайзер

Клиентски органайзер е модул, който предоставя на вашите крайни клиенти възможности за проследяване на доставка, е-POD, разпореждния. Предайте контрола върху доставката на вашите клиенти